Saturn Yantra

DATA: czerwiec 2016 

TECHNIKA

………………

OPIS

………..

Jeśli masz pytania, chcesz zakupić obraz lub zamówić jakiś w zmienionym formacie, skontaktuj się ze mną, klikając poniżej.

Praktyka Yantry

Końcowym etapem tworzenia yantry jest umieszczenie tekstu mantry na jej odwrocie. Wtedy yantra „ożywa” i zaczyna być nośnikiem energii -przedmiotem rytualnym. Promieniuje swoją energią, wchodzi w interakcję z naszym życiem.

Możemy ją także wykorzystać w medytacji jako punkt nieforsującego skupienia wzroku. Spojrzenie jest wtedy zogniskowane bezwysiłkowo na bindu-centralnym punkcie. Można korzystać równocześnie z mantry, recytując ją na głos lub wewnętrznie.  Nasze ciało-umysł w tym czasie absorbuje yantrę-mantrę, nasyca się nią. Gdy sesja medytacyjna dobiega końca warto zamknąć oczy i obserwować, jak na wewnętrznym ekranie wzór przeobraża się niczym w kalejdoskopie. To zupełnie niezwykłe doświadczenie, pozwalające zrozumieć, że statyczny na pozór diagram w istocie jest czystą energią.